Generische geneesmiddelen zijn goedkopere versies van originele geneesmiddelen. Zij bevatten identiek dezelfde werkzame stof,ook al zien ze er misschien anders uit.

Generische geneesmiddelen in 1, 2, 3
Een generisch geneesmiddel is een nagemaakt origineel geneesmiddel. Dat kan als er aan drie voorwaarden voldaan wordt:
1. Het octrooi (het patent) van het originele geneesmiddel is vervallen.
2. De kwaliteit van de generiek is vergelijkbaar met die van het origineel.
3. De prijs van het generische geneesmiddel ligt minstens 26% lagerdan die van het origineel.

Generische geneesmiddelen duiken op als een octrooi vervalt
Een nieuw geneesmiddel ontwikkelen kost vele tientallen miljoenen euro. Het is een waagstuk voor farmaceutische bedrijven. In ruil voor hun enorme investeringen in onderzoek en ontwikkeling, wordt de werkzame stof beschermd door een patent gedurende 20 tot 25 jaar. Al die tijd mag er niemand anders het geneesmiddel kopiëren, tenzij indien het labo hier zelf toestemming voor geeft (de zogenaamde 'kopiegeneesmiddelen' die meestal net evenveel kosten).

20 tot 25 jaar bescherming door een octrooi: het lijkt lang, maar het is het niet. De termijn begint immers te lopen vanaf de prille ontdekking. Daarna volgen nog 10 tot 12 jaar van onderzoek die de efficiëntie van het middel onderzoeken en de veiligheid ervan garanderen. Dan pas kan het geneesmiddel op de markt gebracht worden om de gemaakte kosten te recupereren en vervolgens winst te genereren. Als het patent vervalt, grijpen de generische labo's hun kans. Zij verkopen producten onder de naam van het actieve bestanddeel, die ook de 'generische naam' wordt genoemd. Een voorbeeld: het werkzame bestanddeel van Zantac® is 'ranitidine'. Toen het patent van Zantac® verviel, verschenen de generische alternatieven. Die dragen in hun naam een verwijzing naar 'ranitidine' zoals Docraniti®, Raniphar®, Ranitidine BC®, Ranitidine EG®, Ranitidine-Ratiopharm® en Merck-Ranitidine®.

Generische geneesmiddelen zijn even 'goed' als de originele
Generische geneesmiddelen zijn net even werkzaam als de originele. Ze bevatten hetzelfde werkzame bestanddeel in dezelfde sterkte, onder dezelfde vorm en dezelfde toedieningswijze (bv. pilletjes om in te slikken). Bovendien worden zij door het lichaam in dezelfde mate opgenomen. Een apotheker zegt dan dat de 'biologische beschikbaarheid' vergelijkbaar is, waardoor het origineel en de generiek 'bio-equivalent' zijn. Men neemt dan aan dat ook de werkzaamheid vergelijkbaar is. Bij de fabricatie, de verdeling en de controle van generische geneesmiddelen gelden dezelfde normen als voor het originele geneesmiddel.

Generische geneesmiddelen zijn minstens 26% goedkoper
Generische geneesmiddelen worden pas terugbetaald als ze aanzienlijk goedkoper zijn dan het originele product. Momenteel minstens 26%. (Opm. tot 31 december 2002 was dat 20% en tot 30 juni 2002 16%). Die maximumprijs van een generiek (origineel product -26%) vormt meteen ook de basis waarmee het bedrag bepaald wordt dat door het ziekenfonds aan u terugbetaald wordt. Het bedrag dat overblijft, betaalt u zelf. Om de 6 maanden publiceert het RIZIV de nieuwe lijsten.Generieken mogen natuurlijk hun verkoopprijs verder laten zakken dan -26%.Toch blijft het bedrag dat terugbetaald wordt onveranderd, want dat wordt nog steeds berekend op de maximumprijs die het generiek zou mogen hebben.